Indicaties voor aquatraining

De Praktijk voor dierfysiotherapie en aquatraining kan behulpzaam zijn bij de volgende problemen van het bewegingsapparaat:

Verwijzing

Het is mogelijk dat uw dierenarts u naar de Praktijk voor dierfysiotherapie en aquatraining heeft verwezen. Natuurlijk kunt u ook uit eigen beweging een afspraak maken voor een intake, er wordt dan contact opgenomen met uw dierenarts.