Lasertherapie

Wat is lasertherapie?

Lasertherapie is een vorm van lichttherapie. Er zijn verschillende classificaties van laserapparatuur. De high power lasers worden toegepast in de (dier)geneeskunde en behandeling daarmee is uitsluitend voorbehouden aan artsen en specialisten. In de fysiotherapie wordt gebruik gemaakt van low power lasers.

Laser heeft een locale invloed op de celactiviteit zonder dat er temperatuurstijging ontstaat. Deze toename van celactiviteit leidt tot een stimulering van verschillende processen die van belang kunnen zijn voor het realiseren van weefselherstel na beschadigingen. Omdat geen sprake is van temperatuurstijging kan laser ook toegepast worden bij fixatiemateriaal zoals schroeven en platen.

Indicaties

Lasertherapie kan toegepast worden bij: