Magneetveldtherapie

Wat is magneetveldtherapie?

In de dierfysiotherapie wordt veel gebruik gemaakt van Pulserende Magnetische Velden. Bij magneetveldtherapie wordt stroom door spoelen geleid en zo wordt een magnetisch veld opgewekt. Bij het aparaat dat in de Praktijk voor dierfysiotherapie en aquatraining voor deze therapie wordt gebruikt liggen deze spoelen in een mat waar de hond op of onder ligt.

Het fysiologisch effect van de magneetveldtherapie is terug te voeren op de elektromagnetische eigenschappen van de materie zelf. Elk atoom, molecuul, levende cel heeft een eigen laagfrequent magneetveld dat ontstaat door de bewegingen van de geladen deeltjes zoals elektronen en ionen. Wanneer nu sprake is van pathologie van het weefsel bestaat er een verlies van de normale elektromagnetische eigenschappen van het weefsel. Dit verlies maakt dat het regeneratieve vermogen van het weefsel verminderd. Door behandeling met Pulserende Magnetische Velden wordt normalisering van de electrische potentiaal bereikt. Er ontstaat een verbeterde ionendynamiek ter hoogte van de celmembraan wat tevens verbetering geeft van de zuurstofuitwisseling en zorgt voor een verhoogde energiestofwisseling. Tevens zie je in het weefsel een verbeterde circulatie van bloed en vocht.

Door de lage frequentie komt er bij magneetveldtherapie geen warmte vrij, alle implantaties (behalve pace-makers) kunnen daarom behandeld worden. In implantaties, zoals pinnen en metalen platen, wordt door de magneetveldtherapie ook geen warmte geproduceerd. Fixatiemateriaal is niet magnetisch dus de magnetische velden worden hierdoor ook niet beinvloed. Een ander voordeel van magnetische velden is dat het door alle materialen heen gaat, deze therapie werkt dus ook door gips, verband en kleden.

Magneetveldtherapie wordt gebruikt voor het versnellen van therapeutische doelen.

Indicaties

Magneetveldtherapie kan toegepast worden bij: