Wat doet de dierenfysiotherapeut

De dierenfysiotherapeut zal op grond van de medische diagnose/verwijsdiagnose van de dierenarts, de anamnese, het fysiotherapeutisch onderzoek* een fysiotherapeutische diagnose formuleren. Aan de hand van deze diagnose wordt een behandelplan opgesteld dat met de eigenaar wordt besproken. Meestal wordt een combinatie van behandelmethoden toegepast. Verschillende behandelmogelijkheden kunnen namelijk voor dezelfde klachten worden ingezet. De keuze wordt ondermeer bepaald door: aard en ligging van het aangedane weefsel, actualiteit van de klacht en eventuele aanvaardbaarheid van bepaalde behandelvormen (soms is scheren noodzakelijk).