Ziektekostenverzekeringen voor dieren

Inmiddels zijn er verschillende maatschappijen en winkelketens die dierfysiotherapie in hun verzekeringspakketten hebben opgenomen. Meestal wordt slechts een deel van de kosten vergoed.

Veelal vergoeden deze maatschappijen en bedrijven de dierfysiotherapie alleen wanneer de behandeling plaats vindt op verwijzing van de behandelend dierenarts en de betreffende dierenfysiotherapeut geregistreerd en nascholend lid is van de NVFD. Voor nadere informatie kunt u onder meer terecht op de websites van de betreffende maatschappijen en bedrijven. Hydrotherapeutische behandelingen waaronder aquatraining, vallen onder deze vergoedingen.